ประกาศ รับสมัครงาน

Keyword:    

1. พนักงาน HVOF & Metal Spray จำนวน 1 อัตรา

- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- เพศชาย
- วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส. (สายงานช่าง หรือสาขางานที่เกี่ยวข้อง)
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี


1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
2. สาเนาวุฒิการศึกษา
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43 หรือ สด.8)
6. ใบผ่านงาน ( ถ้ามี )


ติดต่อ " ฝ่ายบุคคล "  เวลา 07.30 น. - 18.00 น.
โรงงาน 2 : 44/69 หมู่ 3
ซอยเทศบาลบางปู 43 (ซอยตรากบ )
ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280

โทร : 0-2702-4444 ต่อ 140, 163

Comments

    There are no comments

Posting comments after one month has been disabled.